Bellylabs dräktighetstest för hund

I lager.

649 kr

Bellylabs Dräktighetstest är det första snabba hemmatestet som finns  på marknaden - det är således en banbrytande produkt.  Används från dygn 28.


Testet är enkelt, snabbt och säkert att använda, och det har 96% tillförlitlighet oavsett vilken ras du föder upp.

Att ta ett  graviditetstest hemma kan vara mindre stressfyllt för både dig och hunden än att åka till veterinären, och det är ett utmärkt sätt att  kolla om hunden är skendräktig eller dräktig på riktigt.

 

Bellylabs Dräktighetstest har tagits fram i samarbete med veterinärer och uppfödare, och det har testats på över 30 olika hundraser.

Testet har 100% specificitet och 96% sensitivitet. D.v.s. om testet visar positivt svar är det 100% tillförlitligt. Är svaret negativt kan tiken ändå vara dräktig, men endast i 4% av fallen. Testet mäter relaxin i kroppen. Relaxin är ett hormon som moderkakan producerar vid dräktighet. 


Testet  utförs genom att man tar en bloddroppe från insidan av tikens läpp.  Blodet blandas med en lösning och droppas ned på teststickan som sedan visar två streck för positivt resultat och ett streck för negativt.

Testet går att läsa av efter 10-15 minuter. Se detaljerade instruktioner på  förpackningen och ta gärna hjälp av en vän eller familjemedlem om du  känner dig osäker.