Happy Dog Struvit VET 4kg

I lager.

419 kr

VET Diet Struvite torrfoder

  • För struvitstenar
  • Stöder urinvägarna
  • Spolar urinvägarna
  • Kontrollerar pH-nivån

                               

Veterinärmedicinskt specialfoder

                                 

Helfoder för vuxna hundar för upplösning av struvitstenar och minskning av återfall av struvitstenar.

Happy Dog VET Diet Struvit används för upplösning av  struvitstenar och för att minska återfall av struvitstenar.  Huvudegenskaperna i denna diet är den måttliga nivån av högkvalitativt  protein, reducerade magnesium- och fosfornivåer och försurande  egenskaperna för urin. Det leder till en tydlig minskning av pH-värdet i  urinen. Den något förhöjda natriumnivån bidrar till att öka  vätskekonsumtionen och därmed till att spola urinvägarna. Innehåller  örterna – maskros och brännässlor – som används traditionellt för att  komplettera konventionella urinvägsbehandlingar.

- En måttlig nivå av protein i kombination med  minskat magnesium och fosfor bidrar till upplösningen av struvitstenar  och minska återfall av struvitstenar
- Den något förhöjda natriumnivån främjar ökad vätskekonsumtion och därmed spolning av urinvägarna
- Urinförsurande egenskaper hjälper till att minska urinens pH-värde


 Ytterligare råd:
Det  rekommenderas att inhämta ett veterinärutlåtande före användning och  innan användningsperioden förlängs. Vatten bör alltid finnas  tillgängligt. Rekommenderad användningstid: fem till tolv veckor tills  struvitstenarna har lösts upp. Initialt upp till 6 månader för att  minska återfall av struvitsten.

FRAKTINFO:

På alla våra fodersäckar över 1kg tillkommer automatiskt frakt om 79kr även om normala fraktfrigränsen på 500kr uppnås.