ADAPTIL Transport

I lager.


150 kr

ADAPTIL Spray användningsområden:

• Bilturer och andra transporter

• Åksjuka

• Tillvänjning till nya miljöer

• Veterinärbesök, inläggning på djurklinik

• Ovanliga och oförutsägbara situationer


Användarinformation
Spraya 8-10 pumpslag med ADAPTIL Spray på t.ex. hundens fi lt ca 15  minuter innan hunden introduceras i nya miljöer (bil, bur, hundpensionat  o.s.v). Effekten kvarstår i ca 2 timmar.
Spraya på nytt när effekten avtar. ADAPTIL Spray kan sprayas direkt på  liggunderlaget, inne i buren eller i bilen. ADAPTIL Spray skall inte  sprayas direkt på hunden eller i hundens närvaro.

ADAPTIL vid åksjuka
En studie omfattande 32 hundar visar en klar förbättring av tecknen på  åksjuka hos de hundar som åkte i en bil där DAP Spray använts före  bilturen, jämfört med de hundar som åkte i en obehandlad bil *. Över  hälften av hundarna i ADAPTIL Spray gruppen upphörde helt att kräkas och  50% upphörde att flåsa.