ADAPTIL Calm doftavgivare

I lager.

309 kr

ADAPTIL Doftavgivare användningsområden

• Smällare- och fyrverkerirädsla

• Destruktiva beteenden

• Överdrivet skällande

• Separationsrelaterade problem

• Uträttande av behov inomhus

• Den gamla hunden

• Anpassning till nytt hem och/eller ny familj

• Veterinärens väntrum/undersökningsrum


Användarinformation
Placera ADAPTIL Doftavgivaren i det rum där hunden vistas mest.  Doftavgivaren skall placeras luftigt (ej bakom gardin eller under  bord/hylla). En doftavgivare täcker ca 50-70 kvm och varar i ca 4  veckor. Anpassa användningstidens längd enligt rekommendation från din  återförsäljare. För fullgod funktion skall avgivaren vara kontinuerligt  inkopplad. Flaskan med feromonlösning skall alltid vara placerad under  doftavgivaren, se bipacksedeln.

ADAPTIL som alternativ till medicinsk behandling av smällare- och fyrverkerirädsla
ADAPTIL gör hunden lugn och trygg i sin hemmiljö. Denna trygghetskänsla  får hunden att reagera mindre på okända ting och situationer. Hunden  reagerar mindre på smällare och fyrverkerier därför att tröskeln för vad  som upplevs som skrämmande höjs.